Jos van Haaren

INTEGRA® / NATUURGENEESKUNDE / BIORESONANTIE / NEI® / NLP 

Praktijk Integraal Helen

Locatie: 

Aangesloten bij: 

Jos van Haaren

Praktijk Integraal Helen

Reygershöftehoek 35A

7546 KB Enschede

Tel: 053 - 478 32 07 

INTEGRAAL HELEN © 2017    VOORWAARDEN

Stichting HBO Register

Beroepsbeoefenaren

Complementaire Zorg

Licentienummer:

308084R

Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijze

Registratienummer:

10006030847

 

ADMIN

Therapievormen 

Evolutionaire principes gelden al duizenden jaren, maar door de snelle veranderingen in onze omgeving (qua voeding, psychische belasting en beweging) snapt het lichaam niet meer hoe te functioneren. Om weer gezond te worden, zouden we weer moeten gaan bewegen zoals we bewogen, eten zoals we aten en socialiseren zoals we socialiseerden . We kunnen niet terug in de tijd maar kunnen wel gebruik maken in deze tijd van de praktische kennis op dit gebied. Dit is een van de pijlers van de klinische psycho-neuro-immunologie, die ervan uitgaat dat  o.a. voeding, beweging en rust elkaar beïnvloeden.

 

 

 

De natuurgeneeskunde gaat ervan uit dat symptomen van ziekten ontstaan doordat een of meerdere werkingsmechanismen in het lichaam verstoord zijn geraakt.

 

Deze werkingsmechanismen kunnen van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. Het integraal (samenhangend) benaderen van symptomen is daarom het specialisme van mijn praktijk. Ik gebruik daarvoor verschillende therapieën die met elkaar een eenheid in verscheidenheid vormen. 

Voeding Beweging Rust 

 
X
Password:
Wrong password.